Orta / Çankırı / Türkiye
+90 0532 344 36 33
sukru.kurnaz@hanyerikoyunculuk.com

Macar Merinos Koyunu

Dünya koyunculuğunun gelişiminde lider ırk Merinos… 

Etçi Özelliği, yapağı verimi ve kolay bakımı ile Türkiye için en uygunu Macar Merinos…

Merinos Koyunu, İspanya‘da geliştirilen beyaz ve ince yapağılı bir koyun ırkıdır. Yapağılı koyun ırklarının temsilcisi olarak tanınır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yetiştirilen birçok ince yapağılı koyun ırkları, esaslı bir ayırım yapılmadığı takdirde hepsi merinos diye adlandırılır. Bu durum. biraz da merinosun çok yaygın olması, yeni koyun ırklarının meydana getirilişinde rol oynaması ve onlara kan vermiş olmasından kaynaklanır. Dünya koyunculuğunun geliştirilmesinde merinos kadar geniş ölçüde katkıda bulunmuş başka bir ırk daha gösterilemez.

Merinos Koyunu, ince birörnek yapağı veren, sürü halinde yetiştirilme içgüdüsüne sahip ve çobana tüm sürüyü gözetme olanağı veren değerli bir ırktır. Yapağısı ince, parlak, yumuşak ve hakiki yapağı liflerinden oluşur. Morfolojik görünüşü bakımından; sırtı düz, bedeni dolgun, göğsü geniş ve derindir.

Merinos Koyunu; iyi kalitede ve fazla miktarda yapağı veren bir koyun ırkı olarak ün yapsa da et verimleri de üstün seviyedir. Merinos yetiştiriciliğinde döl verimi, et verimi ve büyüme hızı özelliklerine önem verilerek, bu özellikler oldukça geliştirilmiştir. Zamanla et – yapağı ve et merinosu yetiştiriciliğine geçilmiş ve böylece yeni tip merinoslarda vücut irileşmiştir.

Genel olarak;

Merinos Koyun ırkı birçok ülkenin kendi şartlarına göre, değişik yapılarda ortaya çıkmaktadır. Macar Merinos koyunu da bunlardan biridir.

Merinos Koyunu; etçi özelliği genetik olarak geliştirilmiş bir ırktır. İklim şartlarına adaptasyonu, hastalıklara karşı direnci, son derece gelişmiştir.

Macar Merinos ırkının bakımı kolay, yemden yararlanma kabiliyeti yüksektir. Ekonomiktir. Türkiye için, tercih edilebilecek ve üreticimize tavsiye edeceğimiz en iyi ırklardan biri kesinlikle Macar Merinos ırkıdır.

GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİ


  • Renkleri beyazdır.
  • Sırtı düz, bedeni dolgun, göğsü geniş ve derindir.
  • Merinos koyununun yapağısı ince, bir örnek, parlak, yumuşak ve hakiki liflerden oluşur.

VERİM ÖZELLİKLERİ


  • Etçi özelliği genetik olarak geliştirilmiş bir ırktır.
  • Canlı AğırlıK: Erkek 100 – 140 kg ; Dişi: 80 -110 kg
  • Yapağı verimi dişilerde 4-5 kg ve erkeklerde 7 kg, lüle uzunluğu 7-10 cm’dir.
  • İkizlik oranı % 100’dür.